Kursa docētāja:

Indiešu pasniedzēja

Arpita Chakravarty

Mācības notiek angļu valodā!

 

Kurss paredzēts studentiem, kuriem ir iepriekšējas priekšzināšanas, kas iegūtas apgūstot Hindi I kursu. Šīs programmas mērķis ir attīstīt klausītāju pamatprasmes hindi valodā lasot, rakstot un veidojot sarežģītākus tekstus; attīstīt sarunu valodu; iemācīties sazināties hindi valodā par sadzīviskām tēmām; iepazīstināt ar Indijas tradīcijām.

Semestra beigās studenti zinās un pratīs lietot lietvārdu, veidot daudzskaitli hindi valodā; pratīs pareizi lietot darbības vārdu tagadnes laikā; pareizi lietos īpašības vārdus, pratīs veidot to salīdzināmās pakāpes; izmantos vienkāršas gramatiskas konstrukcijas, lai veidotu saliktus sakārtotus teikumus hindi valodā; pratīs pareizi lietot vietniekvārdus un dzimti hindi valodā; kā arī pratīs lasīt, izprast un rakstīt vienkāršus tekstus hindi valodā.

 

Papildus informācija par kursu šeit >>

 

Praktiskā informācija:

Pirmā nodarbība 2017. gada 3. aprīlī

Nodarbības notiks pirmdienu, trešdienu un piektdienu pēcpusdienās Baznīcas ielā 5, Rīgā.
Nodarbību laiks tiks precizēts, komplektējot grupu (iespējamais norises laiks starp 15:00 un 20:00).

Pietiekšanās līdz 2017. gada 23. martam.


Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās. Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz kursa sākumam.

Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad
otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 23. martam,

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv līdz 2017.gada 23. martam, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu līdz 23. martam.

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Hindi valoda II

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

 

 

 

HINDI VALODA | II |

VĒL VAR PIETEIKTIES!

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010