Kursa docētājs:

ARNIS SILIŅŠ

 

Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem padziļinātas zināšanas Jogas tradīcijā un praksē. Klausītāji spēs orientēties  galvenajās Jogas tradīcijas vērtību sistēmās, īpašu uzmanību pievēršot vadošajām Jogas filozofijas  skolām. Padziļināti tiek apgūti praktiskie Jogas mācības pamati, visvairāk uzmanību veltot „Krijas” (attīrošajām) metodēm atbilstoši Ziemeļeiropas klimatiskajiem un kultūrvēsturiskajiem apstākļiem. Klausītāji apgūst pamatprasmi rūpēties par savas veselības ilgtspējīgu līdzsvaru. Nodarbībās gan teorētiskā, gan praktiskā veidā tiek attīstītas atlētiskās un intelektuālās prasmes:

  1. veicot Jogas pranājamu un āsanu vingrinājumus, kas veicina atbrīvošanos no stresa un pārslodzes kaitīgās ietekmes;
  2. padziļinot izpratni par emocionālās enerģijas – „Rāsas” ietekmi uz organismu.

 

Pēc kursa apgūšanas klausītāji būs apguvuši individuālās meditācijas tehnikas. Pratīs pielietot Hatha Jogas bāzes tehnikas. Pratīs orientēties Jogas prakšu dažādībā un mācēs izvēlēties sev  un apstākļiem atbilstošās treniņu slodzes Jogas praksē.

Programmas mērķauditorija ir jebkurš interesents bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma, taču nepieciešamas priekšzināšanas, kas tiks pārbaudītas konsultāciju laikā, to iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju.

LU tālākizglītības kursa “Jogas tradīcija un prakse I” beidzēji tiks uzņemti bez pārrunām.


Kursa docētājs:
 LU un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš,  jogas skolotājs, jogas meistara Sw. Amrit Mahamedha skolnieks Trika Jogas tradīcijā un Latvijas Jogas skolas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Arnis pasniedz Hatha jogas praktiski teorētiskās nodarbības un ir viens no pieredzes bagātākajiem jogas skolotājiem Latvijā.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks sestdienās no plkst. 9:00-12:00 (vai 9:30-12:30) Baznīcas ielā 5, Rīgā.
Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.
Sestdienas grupai būs 2 nodarbības dienā, t.i. paredzētas 16 apmeklējuma reizes.

 

Pirmā nodarbība 2017. gada 3. februārī 18:15.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Konsultācijas-pārrunas pirms uzņemšanas studiju programmā "Jogas Tradīcija un Prakse II"
notiks 24.01.2017. un 27.01.2017. Rīgā.
Lai vienotos par konkrētu tikšanās laiku,
lūdzam sazināties ar pasniedzēju Arni Siliņu personīgi
pa tālr.: 29124306
vai e-pastu: info@yoga-art.lv

 

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz2017. gada 31. janvārim.

Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 31. martam

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu un atsūtiet mums
uz e-pastu: indija@lu.lv līdz 2017.gada 23. septembrim, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu līdz 31. janvārim:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Jogas tradīcija un prakse II

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

 

Arnis Siliņš

 

 

 

 

JOGAS TRADĪCIJA UN PRAKSE | II |

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010