Kursa docētājs:

Akašs Sergejs Ancupovs

Mūzikas skolas “Saraswati” dibinātājs | www.sarod.eu

Ustada Amdžada Ali Khana māceklis | www.sarod.com

 

Kursā paredzēts studentus iepazīstināt
ar Indijas klasiskās mūzikas pamatiem trīs veidos:

   1. lekcijās par bāzes koncepcijām,
   2. klausoties un analizējot gan īpaši sagatavotu ierakstītu mūzikas materiālu,
    gan “dzīvas” mūzikas demonstrācijas,
   3. praktiskajās nodarbībās, kas paredzētas studentiem gan ar,
    gan bez iepriekšējās mūzikas izglītības.

 

Kursa īpaša dimensija – ieskats, kā mūzikas uzbūves koncepti sasaucas ar Indijas senajiem priekštatiem par pasaules uzbūvi.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

Kursa nobeigumā: 
Klausītāji izprot Indijas klasiskās mūzikas pamatus. Iegūst iemaņas šīs muzikālās tradīcijas uztverei. Ir spējīgi patstāvīgi identificēt dažādas tās pamata formas un žanrus. Iegūst pamatiemaņas Ziemeļindijas klasiskās mūzikas stīgu instrumentu sāroda, sītaras un tampūras, vai sitamā instrumenta tabla spēlē pēc izvēles.


Praktiskā informācija:

Pirmā nodarbība 2017. gada 9. februārī

Nodarbība notiks ceturtdienās no plkst.18:30 līdz 21:00, Baznīcas ielā 5, Rīgā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 9. februārim

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.
Vienā apmeklējuma reizē būs 2 nodarbības, t.i., paredzētas 16 apmeklējuma reizes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz 31. janvārim.
Ja samaksa tiek veikta pa daļām,
tad otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 31. martam.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv līdz 2017.gada 31. janvārim, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu līdz 31. janvārim.

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / ievads Indijas klasiskajā mūzikā

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

 

 

 

IEVADS INDIJAS KLASIKAJĀ MŪZIKA

UN TĀS FILOSOFISKAJĀ PASAULES UZTVERĒ

VĒL VAR PIETEIKTIES!

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010