JOGAS VĒSTURE | 23.03.2017 – 11.05.2017.

 

Lektors:

VALTERS NEGRIBS

 

Sešu lekciju kursā par jogas vēsturi tiks apskatīta jogas attīstība no tās pirmsākumiem līdz moderajam periodam. Klausītāji uzzinās:

1. kādas jogas prakses tikušas praktizētas dažādos laika periodos

2. kādas idejas par pasaules un cilvēka uzbūvi bijušas nozīmīgas jogas attīstībai

3. kādi ir bijuši jogas tradicionālie mērķi

Lekcijas papildinās gan vizuāli materiāli as Senās Indijas mākslas darbu reprodukcijām, gan nozīmīgu sanskrita jogas tekstu fragmentu tulkojumi latviešu valodā.

Lekciju kurss ļaus saprast galvenos pavērsienus jogas attīstībā un attiecības starp dažādiem jogas veidiem, kā arī palīdzēs orientēties modernajā literatūrā par jogu un kritiski izvērtēt izteikumus par jogas rašanos un vēsturi.

Lekciju kurss ir paredzētas visiem jogas un Senās un Viduslaiku Indijas kultūras interesentiem.

23. MARTS

Jogas pirmsākumi senajā Indijā

Senākās drošās liecības par sistemātiskām garīgām praksēm Senajā Indijā ir saistītas ar askētiskajām tradīcijām Gangas līdzenumos ap 6.-5.gs.p.m.ē. Pirmajā lekcijā tiks apskatītas senākās aprakstītās fiziskās un meditatīvās prakses, kā arī reliģiski-filosofiskajai videi, kurā attīstījās šīs prakses.

30. MARTS

Joga Senās Indijas tekstos: Upanišadas un Mahābhārata

Upanišadās termins joga tiek pirmo reizi lietots garīgu prakšu apzīmēšanai. Otrajā lekcijā tiks aplūkotas galvenās liecības par jogas praksēm brahmaniskās tradīcijas literatūrā, kā arī filosofiskās idejas par ātmana un brahmana identitāti.

6. APRĪLIS

Patandžali jogas sistēma jeb “Klasiskā joga”

Patandžali jogas sistēma, kura izklāstīta Jogas Sūtrās un komentāros (aptuveni 5.gs.) pazīstama arī kā “Klasiskā joga”. Trešajā lekcijā tiks aplūkoti šīs sistēmas galvenie filosofiskie un praktiskie elementi, kā arī novērtēta tās nozīme jogas attīstībā kopumā.

20. APRĪLIS

Jogas loma tantriskajā tradīcijā

Ceturtajā nodarbībā tiks apskatītas galvenās tantriskā hinduisma un budisma iezīmes, kā arī jogas loma šajā tradīcijā. Tantriskās tradīcijas ietvaros attīstās priekšstati par cilvēka ķermeņa uzbūvi, kuriem seko vēlākās fiziskās jogas tradīcijas.

27. APRĪLIS

Agrīnā hatha joga: Fiziskās jogas prakses viduslaikos

Ap vienpadsmito gadsimtu pirmo reizi tiek aprakstīts jauns fizisko jogas prakšu kopums, kurš tiek dēvēts par hatha jogu.

11. MAIJS

Hatha jogas attīstība un āsanu uzplaukums

Pēdējā lekcija pievērsīsies hatha jogas kanonizācijai vēlīnajos viduslaikos, sevišķi Svātmarāmas darbā Hathjogapradīpikā (15.gs.), kā arī fizisko jogas prakšu tālākajai attīstībai un to integrēšanai ortodoksālajā hinduismā.

 

LAIKS

Ceturtdienās 18:30

23.03; 30.03; 6.04; 20.04; 27.04; 11.05

Vienas lekcijas garums – 90 minūtes.

Kopā 6 lekcijas.

VIETA

LU Indijas studiju un kultūras centrs Baznīcas iela 5, Rīga

CENA

30 EUR par 6 lekciju ciklu

PAR LEKTORU

Valters Negribs ir senās Indijas un jogas pētnieks, kurš studējis Londonas Universitātes Āzijas un Āfrikas Studiju skolā (School of Oriental and African Studies). Viņš ieguvis maģistra grādu jogas un meditācijas studijās ar Piroza Mehtas stipendijas atbalstu un studējis arī sanskritu, specializējoties jogas tekstu lasīšanā.

 

PIETEIKŠANĀS

Lai pieteiktos, rakstiet epastu uz indija@lu.lv

 

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

VĒL VAR PIETEIKTIES!

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010