Kursa docētājs:

Indiešu pasniedzējs no Sanskrit Bhasha Sanstha institūta

Dr. Sunita Suven Patil

Mācības notiek angļu valodā ar Skype un citu tehnoloģiju palīdzību!

 

Sanskrits ir viena no senākajām valodām un vairākas pasaules valodas ir cēlušās no šīs valodas. Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem elementāras zināšanas sanskrita valodā.  Klausītāji apgūst sanskrita alfabētu un fonētiku, īpašu uzmanību pievēršot skaņu izrunai. Tiek apgūti sanskrita valodas gramatikas pamati. Klausītāji apgūst prasmi veidot vienkāršus teikumus.

Kurss ir paredzēts klausītajiem, kuri ir apguvuši “Sanskrits I” programmu. Šeit būs ietvertas tēmas, kas papildinās iepriekš apgūto vārdu krājumu. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem tekstiem no Sanskrita literatūras. Kursa mērķis ir iemācīt klausītājus saprast un runāt Sanskritā par vienkāršām tēmām. Turpināt padziļinātu gramatikas apguvi, kā arī pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņas.

 

Plašāka informācija par programmu šeit>>

 

Pēc kursa apgūšanas klausītāji spēs:

1. runāt vienkāršus dialogus sanskritā,

2. lietot pagātnes un nākotnes formas,

3. izmantot prievārdus,

4. atšķirt vārdus ar pretēju nozīmi,

5. lasīt un saprast atsevišķus sanskrita tekstus (stāstus, lugas un vārsmas).

 

Praktiskā informācija:

Pirmā nodarbība 2017. gada 8. februārī.

Nodarbības notiks trešdienās un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 10:00, Baznīcas ielā 5, Rīgā.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 7. februārim

 

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.
Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic. 5. februārim.
Ja samaksa tiek veikta pa daļām,
tad otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 5. aprīlim.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv līdz 2017.gada 5. februārim,
pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu līdz 5. februārim:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Sanskrits II

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

 

 

 

 

SANSKRITS | II |

VĒL VAR PIETEIKTIES!

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010